Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!

Zadar a jeho okoli

Chorvatsko, Severní Dalmácie

Facebook Twitter Email

Výlet Zadar a jeho okoli

V nejstarších dobách se město Zadar nazývalo Iader, později Diadora, ne se také užívalo také italského názvu Zara. V Zadaru naleznete řadu pozůstatků z dob římské vlády, a to hlavně části opevnění, z nichž však byla většina zbořena za dob rakouské nadvlády. Zachovalo římské fórum, chrám a bazilika a mnoho kostelů a klášterů ze středověku. V 9. st. př. n. l. byl Zadar osídlen ilyrským kmenem Liburnů. V dobách těsně před přelomem našeho letopočtu Zadar připadl do správy Římské říše, kde však měl svojí autonomii. Po pádu západořímské říše se stal centrem Dalmátské provincie ve Východořímské (Byzantské) říši a sídlem jejího správce. Po vpádu Slovanů do Dalmácie přetrval Zadar pod správou Byzance a stal se jedním z center zbývající latinské populace. Byzantská říše v oblasti postupně ztrácela vliv a o strategicky významné město usilovala Benátská republika. Než dosáhla na trvalo svého cíle, město se osamostatnilo a na začátku 11. století sem pronikli sem Chorvaté, kteří Zadar s přestávkami ovládali. Slované potomkům římských měšťanů v Dalmácii říkali Latini. Později ve 12. století válčil Zadar častokrát s Benátkami, po několika útocích ale prohrál a byl vypleněn vojsky Benátek a čtvrté křížové výpravy. Následovalo několik povstání, ale stejně došlo k připojení Zadaru pod uherskou vládu. Ta ho o několik století později prodala zpět Benátčanům. Nová benátská vláda zrušila městu jeho autonomii, což vedlo ke stagnaci. Po pádu Benátské republiky na konci 18. století připadl pod správu Rakouska, později pod správu Rakouska-Uherska. Po první světové válce se roku 1920 stal podle Rapallské smlouvy součástí Itálie. Za druhé světové války byl jako důležitá fašistická pevnost mnohokrát bombardován britským a americkým letectvem. Po osvobození roku 1944 byl Zadar v rámci Chorvatska začleněn do Jugoslávie. Po válce se stalo město turistickým centrem. To však trvalo ale jen do balkánské války v roce 1991, kdy byl ostřelován Jugoslávskou lidovou armádou, která dva roky obléhala město. Po prohlídce města Zadar následuje odjed směrem k Biogradu a Vranskému jezeru - největšímu v Chorvatsku. Poté navštívím Benkovac, hlavní město Rovnih Kotara. Výlet ukončíme ve vesničce Prkos tradiční večeří s dobrým vínem.

Ceník a poptávka výletu

Zvolte jeden z uvedených výletů a doplňte datum.

autobus Biograd na moru
Parkoviště před hotelem Albamaris
Po domluvě Dospělý: 48 € / 354 HRK
Děti: 24 € / 177 HRK
autobus Biograd na moru
Autobusové nádraží v centru
Po domluvě Dospělý: 48 € / 354 HRK
Děti: 24 € / 177 HRK

Datum výletu

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2022 chorvatsko-levne s. r. o.
Dovolená v Chorvatsku