Čtvrtek, 24. 1. 2019,  Můj výběr

Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!

Výlety v Chorvatsku » Severní Dalmácie

Prižba archeologické naležište - duální baziliky

Archeologické naleziště Prižba - Srima bylo odkryto v letech 1969 až 1974 pod vedením p. Zlatka Gunjače a potom následovali konzervační práce. Byly zde objeveny dvě jednolodní baziliky postavené v různých obdobích. To je důvod, proč jim říkáme basilicae geminatae neboli \"kostel dvojčata\" – dvojité kostely. Důvod a účel těchto staveb nebyly dodnes zcela objasněny. Jedna teorie říká, že basilicae geminatae je spojení kongregačních (sborových) kostelů určených službě Bohu a pomníků církvi určených kultu relikvií.
V římské provincii Dalmácie je takových příkladů je mnoho, stejně jako v celé oblasti Středomoří. Byly stavěny v městských biskupských centrech a ještě častěji ve venkovských oblastech, jako je Srima. V oblasti Dalmácie jsou tyto dvě duální baziliky (Srima - Prižba) také nejkompletněji odkryté a prozkoumané. I když názory na dobu jejich výstavby nejsou jednotné, převládá plně ten, který zařadil dobu vzniku duálních bazilik do 6. století. Tuto skutečnost potvrzuje i stylistická analýza kamenného vybavení za předpokladu, že k určitým změnám inventáře došlo v sedmém století. Severní kostel je starší a jižní je připojen o něco později.
Oba kostely byly propojeny přes diakonikon (postranní prostor u apsidy starokřesťanských a řeckých kostelů určený pro diákony) a nartex (krytá pravoúhlá předsíň ve starokřesťanské bazilice), uvnitř jižního kostela se nalézají hroby. Další hroby byly objeveny u kostelů, na východ od apsidy (polokruhová nika s konchou určena pro sochy božstev nebo významných osobností). Celkem jich bylo odkryto osm a jsou většinou zděné, s vchody, lavicemi a kostnicí. Oltáře s ciborii (oltářní baldachýn) se nacházejí v centrální části svatyně. Díky objeveným úlomkům, jsou rekonstruovány obě oltářní ohrazení s odpovídajícími pilastry (polosloupy), také ciborium a oltářní mensy (oltářní stůl). V babtisteriu dosud stojí kruhová fontána, kterou byla překryta starší křížová piscina (křestní bazén). Na několika místech byly nalezeny zbytky podlahy z malty, skládající se ze směsi vápna a štěrku s příměsí rozdrcených cihel. Střecha byla vzhledem k zavedené praxi u těchto staveb jistě vyrobena z trámů a latí, na které se pokládaly pálené cihlové desky ve dvou vrstvách (spodní - tegula, kde je položena jedna vrstva tašek a horní-imbrex, která překrývá mezery mezi taškami ve spodní vrstvě), zatímco apsidy byly zakončeny polokopulí z travertinových kvádrů s již zmíněným dvouvrstvým pokrytím. Aby bylo možné prostory kostela udělat více působivými, složený krov kostela měl řadu bifor (malá okénka), které přiváděly denní světlo na bohatě zdobené stropy s květinovými a geometrickými motivy v technice a fresko v teplých barevných odstínech.

Zdroj: Turististické sdružení Šibensko-kninského kraje

Fotografie Prižba archeologické naležište - duální baziliky

Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky Prižba archeologické naležište - duální baziliky
DHMZ - www.dhmz.htnet.hr

Počasí v Chorvatsku

Aktuální počasí na dnešní den ›

O Chorvatsku, Robinzonády

Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Léto 2019 Chorvatsko Site by WERC - website realizations