Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!

Burnum - archeologické naleziště v národním parku Krka

Chorvatsko, Severní Dalmácie

Facebook Twitter Email

Výlet Burnum - archeologické naleziště v národním parku Krka

Burnum – archeologické naleziště se nachází nedaleko osady Puljane a je veřejnosti zatím málo známé. To se díky otevření malého archeologického muzea v jeho bezprostřední blízkosti zřejmě brzy změní. Jedná se o pozůstatky římského vojenského tábora Burnum, vybudovaného na ruinách ilyrského města. V době rozkvětu tábor patřil k důležitějším opěrným bodům v oblasti Jadranu, byl velice dobře vybaven (amfiteátr, akvadukt, silnice, Jupiterův chrám a samozřejmě cvičiště, ubikace pro legionáře i velitelské stanoviště) a chránil okolí římského města Jadera (dnešní Zadar). Pojmul více jak 500 mužů. Po dosažení stability v této oblasti a z nařízení císaře i odchodu XI. legie tábor Burnum začal ztrácet na svém významu a začalo se nedaleko tábora rozvíjet obchodní centrum. Většinou bylo osidlováno válečnými veterány. V pátém a šestém století se zde odehrály bitvy hlavně s Góty, Burnum bylo v úpadku. Zhruba o sto let později jej dobili Avaři se Slovany. První vykopávky zde byly provedeny již v roce 1912. V posledních desetiletích se zde provádí další archeologický průzkum. Prostory Archeologické sbírky jsou vybudovány v jednom z objektů budoucího vědeckovýzkumného střediska. Zde si mohou návštěvníci prohlédnout pozůstatky amfiteátru, arkád někdejší budovy vojenského velitelství a zbytky zdí vojenského cvičiště, v muzeu je ve čtyřech místnostech rekonstruován vzhled římské osady a život ve vojenském táboře Burnum. K vidění jsou i náhrobky vojáků, jejich výstroj, ale i socha císaře Vespasiána. Historické území Burnum je součástí území národního parku Krka. Národní park Krka se rozkládá v povodí krasové řeky Krka. Krasová řeka Krka protéká územím Severní Dalmácie.
Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2024 chorvatsko-levne s. r. o.
Dovolená v Chorvatsku