Čtvrtek, 24. 1. 2019,  Můj výběr

Chorvatsko s Adria Planet - služby v českém jazyce!

Výlety v Chorvatsku » Severní Dalmácie

Archeologické naleziště CRKVINA

Místo Crkvina se nachází v centrální části katastrálního území č. 51/3 obce Pakoštane, v místě známém jako Košević, na západním pobřeží Vranského jezera, v bezprostřední blízkosti silnice spojující Pakoštane a vesnici Vrana. Na nalezišti byly dosud provedeny tři etapy archeologických výzkumů , jejichž výsledkem byl objev jednolodního kostela s přístavky. Archeologické vykopávky byly zahájeny v roce 2006 jako součást vědecko - výzkumného projektu Archeologické dědictví jižního Chorvatska od 5. do 17. století. Předním výzkumným pracovníkem a vedoucím byl prof. Dr. sc. A. Uglešić z katedry archeologie Univerzity v Zadaru. Architektura kostela potvrdila světu to, co již předchozí výzkumy, které přitahovaly pozornost odborné a vědecké veřejnosti , že lokalita byla v literatuře již dlouho známa jako atraktivní místo v archeologické topografii nejbližšího okolí. Jak ukazují dosud objevené materiály a mapy publikované z majetku Státního archivu v Zadaru se ukázalo, že se jedná o kostel sv. Marie, který patřil k dnes již zaniklé středověké vesnici Zablaće. Obec a kostel byly zničeny v 16. století, příchodem Turků do Vranské oblasti. Toponym Crkvina byl již oficiálně použit s touto polohou na vojenských rakousko – uherských mapách z roku 1884. Při archeologických vykopávkách v lokalitě byl nalezen podélný, jednolodní kostel s apsidou a dvěma postranními prostory na severní a jižní straně. Rozsah a úroveň zachování prozkoumané architektury jsou velmi reprezentativní. V místě vyhloubeného pozemku byl objeven kostel se SZ - JV orientací s vchodem na straně SZ a půlkruhovou apsidou na JV, s délkou interiéru 12,50 m od vrcholu apsidy k čelní zdi a vnitřní šířkou 5,15 m. V severní a jižní obvodové zdi byly nalezeny stopy po pilířích o šířce 80 cm. Uvnitř kostela se nalezl ve větším množství travertin (tuf) a opracované kamenné úlomky z římské doby. Stopy malty na místě byly také zachovány, stejně jako několik fragmentů fresek v barvě žluté, červené a zelené. Bylo nalezeno velké množství tegula a imbrex (střešní pálené cihlové desky kladené ve dvou vrstvách spodní - tegula, kde je položena jedna vrstva tašek a horní- imbrex, která překrývá mezery mezi taškami ve spodní vrstvě), úlomky novověkého hrubého kuchyňského nádobí a glazované stolní keramiky, malý počet úlomků římských amfor a několik kousků skla. Na jižní straně kostela je přistavěna k jeho jižní obvodové zdi místnost, která je také na JV straně zakončena apsidou. Vnitřní délka místnosti je 5,60 m, šířka 3,78 m. Prostor byl spojen s kostelem dveřmi, které se nacházely v severní stěně místnosti. V jižní části místnosti byly nalezeny pozůstatky fresek, červené a zelené barvy, malé množství travertinu, fragmenty tegula a imbrex, glazovaného keramického stolního nádobí, a skleněných rourek. Obdobný prostor, ale bez apsidy, o šířce 2,05 m, byl objeven na severní straně kostela. Místnost byla propojena s kostelem dveřmi, které se nachází na její jižní stěně. I když je předčasné učinit závěry o době stavby kostela a jeho fázích výstavby, archeologické nálezy potvrzují, že se jedná o komplexní místo s dlouhou návaznosti života, s největší pravděpodobností od pozdní antiky do raného novověku.

Fotografie Archeologické naleziště CRKVINA

Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA Archeologické naleziště CRKVINA
DHMZ - www.dhmz.htnet.hr

Počasí v Chorvatsku

Aktuální počasí na dnešní den ›

O Chorvatsku, Robinzonády

Copyright © chorvatsko-levne s.r.o., Léto 2019 Chorvatsko Site by WERC - website realizations